SẢN PHẨM » THANH NẸP GIẤY » THANH V GIẤY » THANH V GIẤY
+ Thông tin sản phẩm:

Thanh nẹp Giấy dùng để nẹp góc thùng hàng.
Gồm các kính cỡ: 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 75x75
Độ dài tối đa 3m, cắt theo yêu cầu

Nội Dung Liên Quan
Nội dung đang được cập nhật...